Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Pastuchov » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 117
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
21/2019SPP-distribúcia, a.s, Mlynské nivy 44/b, 825 11 BratislavaZmluva o pripojení do distrib.sieteInštalácia meracích zariadení 0,00 €14.9.2019nestanovený
20/2019Ekoplán s.r.o,Budatínska 10,851 06 BratislavaZmluva o dieloSpracovanie územnoplánovacej dokumentácie21 700,00 €14.9.2019nestanovený
19/2019Úrad vlády Slovenskej republiky,Námestie slobody1,81370 Bratislavazmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z programu poskytovateľa Podpora rozvoja športu na rok 2019 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk.38 000,00 €6.9.2019nestanovený
18/2019Výskumný ústav vodného hospodárstvaDohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemoksledovanie znečistenia v podzemných vodách0,00 €12.7.2019nestanovený
17/2019Soňa Režová,Hlohovec,Nábrežie A.Hlinku139/11Zámenná zmluva0,00 €11.7.2019nestanovený
16/2019Norbert Ščasný - ENESZmluva o dieloOprava strechy tzelocvicňe16 825,92 €4.7.2019nestanovený
15/2019regionPRESS,Študentská2, 91701 Trnavazmluva o inzerciiVýzva prenájom nebytových priestorov68,40 €2.7.2019nestanovený
14/2019TENDERnet s.r.o,M.R.Štefánika 836/33, 01001 ŽilinaLicenčná zmluvaLicencia na použitie softweru 300,00 €2.7.2019nestanovený
12/2019Stanislav VelšicKúpna zmluva 285,00 €14.6.2019nestanovený
11/2019Západoslovenská distribučná a.s, P.O.Box 292, 810 00 BratislavaZmluva o pripojení odberného el.zariadenia žiadateľa do distrib.siete 0,00 €14.5.2019nestanovený
10/2019regionPRESS,Študentská2, 91701 TrnavaZmluva o inzerciiZverejnenie výzvy 784,80 €9.4.201931.5.2019
8/2019Jednota dôcodcov PastuchovZmluva o vzájomnej spolupráci 0,00 €9.4.201931.12.2019
7/2019Rímskokatolícka cirkev PastuchovZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce PastuchovÚprava práv a povinností pri použití dotácie4 000,00 €12.3.201931.12.2019
6/2019Peter Adámek,Vinohrady nad Váhom 234,925 55 Vinohrady nad VáhomZmluva o dieloOdborná prehliadka odberných miest elektrickej energie 480,00 €6.3.2019nestanovený
5/2019A3 plus s.roZmluva o dieloDodávka projektovej dokumentácie 13 000,00 €19.2.2019nestanovený
4/2019Telovýchovná jednotaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Pastuchov5 150,00 €6.2.201931.12.2019
3/2019Energet s.r.oZmluva o poskytovaní odborného poradenstvaZníženie platieb za elektrinu0,00 €6.2.2019nestanovený
2/2019Humana, Kutuzovova 3, 83103 BratislavaZmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a šatstvaZber použitých textílií0,00 €2.2.2019nestanovený
1/2019RÚVZ so sídlom v TrnaveDohoda o zabezpečení odborných služiebOdber vzoriek pitnej vody 112,50 € (jednotková)23.1.2019nestanovený
24/2018Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRZmluva o poskytnutí dotácie v roku 2018Poskytnutie účelovo viazanej dotácie zo ŠR15 100,00 €8.1.2019nestanovený
23/2018Soňa Režová,Hlohovec,Nábrežie A.Hlinku139/11Kúpna zmluva 305,00 €5.12.2018nestanovený
22/2018MS speed s.r.oZmluva o zabezpečení zimnej údržby35,00 € (jednotková)14.11.2018nestanovený
21/2018Miloš SchírKúpna zmluva 315,00 €9.11.2018nestanovený
20/2018N.M.-Audit spol,s.r.oZmluva o poskytovaní auditorských služiebAudit individuálnej a konsolidovanej účtovnej uzávierky 2017-20210,00 €10.10.2018nestanovený
19/2018Richard Hubáčik, Pastuchov 5, 920 63 PastuchovKúpna zmluva 550,00 €25.10.2018nestanovený
18/2018regionPRESS,Študentská2, 91701 TrnavaZmluva o inzerciiZverejnenie výberového konania 326,40 €20.9.2018nestanovený
17/2018RebelSky,Mgr.Ondrej SirotaZmluva o umeleckom výkoneUskutočnenie umeleckého výkonu 450,00 €25.8.2018nestanovený
16/2018LUCRAS company,s.r.oZmluva o vzájomnej spolupráci v oblasti stravovania dôchodcov0,00 €1.9.2018nestanovený
15/2018regionPRESS,Študentská2, 91701 TrnavaZmluva o prenájme tlačových zariadeníPoskytnutie tlačových zariadení 114,624 €28.6.2018nestanovený
14/2018regionPRESS,Študentská2, 91701 TrnavaZmluva i inzerciiZverejnenie voľby HKO 480,00 €28.6.2018nestanovený
13/2018Cenvis s.r.o,Kutlíková 17,851 50 BratislavaZmluva o dieloRealizácia geologickej úlohy_výpočet podzemnej vody6 936,00 €6.6.2018nestanovený
12/2018WEBY GROUP, s.r.o.Zmluva o spracúvaní osobných údajovSpracovávanie OÚ0,00 €25.5.2018nestanovený
11/2018NATUR-PACK a.s, Ružová dolina 6, 821 08 BratislavaZmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovzabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v Obci.0,00 €15.5.2018nestanovený
10/2018osobnyudaj.sk s.roZmluva o zabezpečení výkonu činností zodpovednej osobyOchrana osobných údajovdotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa36,00 € (jednotková)15.5.2018nestanovený
09/2018Richard Hubáčik, Pastuchov 5, 920 63 PastuchovKúpna zmluvaPredaj pozemku vo vlastníctve obce 550,00 €11.4.20189.10.2018
8/2018ZSE Energia s.r.o Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluvy o združenej dodávke elektrinyDodanie elektriny do odberného miesta0,00 €28.3.2018nestanovený
7/2018Komunálna poisťovňa, a.s.Ú R A Z O V É P O I S T E N I E ZNEVÝHODNENÉHO UCHÁDZAČA O ZAMESTNANIE V RÁMCI PODPORY ROZVOJA MIESTNEJ A REGIONÁLNEJ ZAMESTNANOSTITouto poistnou zmluvou uzaviera poistník úrazové poistenie v prospech znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý je evidovaný na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a ktorého pracovný pomer je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času za účelom podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v zmysle ust. § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).8,00 €1.3.201830.11.2018
6/2018Komunálna poisťovňa, a.s.Ú R A Z O V É P O I S T E N I E ZNEVÝHODNENÉHO UCHÁDZAČA O ZAMESTNANIE V RÁMCI PODPORY ROZVOJA MIESTNEJ A REGIONÁLNEJ ZAMESTNANOSTITouto poistnou zmluvou uzaviera poistník úrazové poistenie v prospech znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý je evidovaný na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a ktorého pracovný pomer je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času za účelom podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v zmysle ust. § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).8,00 €1.3.201830.11.2018
5/2018PD Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 HlohovecZmluva o zabezpečení zimnej údržbyÚdžba ciest42,00 € (jednotková)7.2.2018nestanovený
4/2018RÚVZ so sídlom v TrnaveDohoda o poskytnutí službyOdber vzoriek pitnej vody0,00 €25.1.201831.12.2018
3/2018Telovýchovná jednotaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Pastuchov5 150,00 €16.1.201831.1.2018
2/2018FCC Trnava s.r.oDodatok k zmluve č.S99T100011Zvoz a skládkovanie odpadu0,00 €11.1.2018nestanovený
1/2018Patrik Hudec, Richard HudecZámenná zmluvazámena pozemkov0,00 €10.1.2018nestanovený
29/2017Jolana GogováKúpna zmluvaZmluva o predaji pozemku1,00 €21.12.2017nestanovený
28/2017Ing.Tomáš Mikuš-LEVELZmluva o dieloOrez a výrub drevín1 398,00 €6.12.201731.12.2017
27/2017Obec BojničkyZmluva o spolupráciPoskytnutie finančných prostriedkov CVČ Bojničky65,00 €29.11.2017nestanovený
26/2017N.M.-Audit spol,s.r.oZmluva o poskytovaní audítorskych služiebAudit individuálnej a konsolidovanej účtovnej uzávierky 20171 440,00 €1.1.201831.12.2018
25/2017Norbert Ščasný - ENESZmluva o dieloOprava strecha KD2 279,78 €6.10.201731.10.2017
24/2017Norbert Ščasný - ENESZmluva o dieloOprava strecha Šk.jedálne3 731,97 €6.10.201731.10.2017
23/2017N.M.-Audit spol,s.r.oZmluva o poskytovaní audítorskych služiebAudit individuálnej a konsolidovanej účtovnej uzávierky1 440,00 €4.10.201731.12.2017
Položky 1-50 z 117


Úvodná stránka