Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zástupca starostu

Zástupca starostu obce

Dňa 1. apríla 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 102/2010 Z. z. (ďalej len „novela"), ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon" alebo „zákon o obecnom zriadení"), okrem ustanovenia čl. I bodu 81, ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2011. Novelou boli vykonané viaceré zmeny týkajúce sa predovšetkým riešenia postavenia starostu obce, precizovanie úpravy miestneho referenda, úprava mechanizmu poskytovania odmien poslancom obecného zastupiteľstva a pod. Rovnako boli vykonané zmeny niektorých zákonov, ktoré súvisia s problematikou samosprávy obcí. 

 

Podľa novej právnej úpravy si starosta môže sám zvoliť zástupcu, a to v lehote do 60 dní od zloženia sľubu starostu, pričom zástupcom starostu môže byť len poslanec. Ak má obec viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov, pričom musí určiť ich poradie. Poverenie na zastupovanie musí mať písomnú formu, starosta môže poverenie kedykoľvek odvolať. Ak starosta poverenie odvolá, do 60 dní od odvolania predchádzajúceho zástupcu poverí zastupovaním ďalšiu osobu. Ak si starosta do 60 dní od zloženia sľubu nezvolí zástupcu, zvolí ho obecné zastupiteľstvo. Uvedené ustanovenie upravujúce zastupovanie starostu sa vzťahuje aj na zastupovanie primátora. 

Funkciou zástupcu starostu bola poverená

pani   Mária Staněková      

1. volebné obdobie

 


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka