Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Voľné pracovné miesta

Voľba HKO

 

Obecné zastupiteľstvo v Pastuchove

 voľbu

 

HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE PASTUCHOV

 

           

Pracovný úväzok                               : 7,5 hodín týždenne- 0,2

Doba výkonu funkcie                        : dĺžka úväzku 6 rokov

Termín voľba                                    : 30.7.2018
 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • min. úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou (ekonomického charakteru)  alebo II. stupeň vysokoškolského vzdelania,
 • prax v ekonomickej a právnej oblasti,
 • skúsenosti s prácou v oblasti vnútornej kontroly, znalosť zákonov týkajúcich sa samosprávy a súvisiacich  právnych predpisov, ekonómie, účtovníctva a kontrol sú vítané
   

Ďalšie požiadavky a kritériá:

 • osvedčenie o získanom vzdelaní- ekonómie, práva
 • znalosť zákonov a problematiky v oblasti samosprávy
 • znalosť ekonomickej problematiky
 • skúsenosti v oblasti riadiacej práce, bezúhonnosť

 

Požadované doklady uchádzačov:

1/ písomná prihláška do výberového konania,

2/ štruktúrovaný životopis,

3/ overená fotokópia dokladu o vzdelaní,

4/ výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

5/ čestné vyhlásenie o právnej spôsobilosti,

6/ súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Podmienky odmeňovania:

 • podľa zákona č. 553/2008 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • podľa zákona SNR č. 369/1990ZB. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

 

 

                                                                                                          Daniel T e j k a l

                                                                                                          starosta obce


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka