Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradné oznamy archív

Elekt.úradná tabuľa

Odpredaj pozemku- osobitný zreteľ

Súbor na stiahnutie Os.zreteľ.doc Os.zreteľ.doc (49.5 kB)

Zverejnené 8.4.2019


 

Odpad zo stromov a kríkov

Vážení občamia,
v termíne od 25.03.2019 do 08.04.2019 už prebieha zber dreveného odpadu zo strihania stromov, a kríkov a viniča. Tento odpad môžete sústreďovať tak ako po minulé roky do centra ...viac...

Zverejnené 27.3.2019


 

Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do MŠ

V priloženom súbore sa nachádzajú podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do MŠ.
viac...

Zverejnené 12.3.2019


 

Oznam o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu.
Toto oznámenie je možné vyzdvihnúť na podateľni Obecného úradu v Pastuchove v termíne do 11.03.2019 počas úradných hodín.
viac...

Zverejnené 25.2.2019


 

Platby za vývoz žúmp.

Oznámenie,
vážení občania, v prílohe nájdete termíny na platbu za vývoz žúmp.
 
                                                                                                    ...viac...

Zverejnené 13.2.2019


 

Oznam o doručení písomnosti

Miloslav Gašpar                               Trvalý pobyt Obec Pastuchov
doručenie písomnosti
Adresát si môže v lehote od 29.01. 2019 vyzdvihnúť oznámenie o uložení zásielky v podateľni ...viac...

Zverejnené 29.1.2019


 

Oznam o doručení písomnosti

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Obecný úrad v Pastuchove oznamuje adresátovi
 
                                      Juraj Polakovič
                               Trvalý pobyt ...viac...

Zverejnené 17.12.2018


 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Pastuchove na návrh vlastníka podľa §7 ods.1.písm.f zákona č 253/1998 Z.z. o ohlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č ...viac...

Zverejnené 17.12.2018


 

Inštruktážne videá

Vážení občania,
v sekcii " ako nakladať s odpadom"(vpravo hore) sa nachádzajú inštruktážne videá od firmy NATURPACK, ktoré obsahujú návod ako c a prečo separovať odpad.
Preto by som Vás ...viac...

Zverejnené 8.11.2018


 

POUŽÍVANIE V O D Y

V O D A     z miestneho vodovodu sa môže opätovne používať. 
Obecný úrad Pastuchov na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave ruší zákaz používania vody.
viac...

Zverejnené 26.10.2018
Aktualizované: 5.11.2018


 

Oznámenie o čase a mieste konania volieb.

Občania, ktorí majú trvalý pobyt na obci Pastuchov, si môžu "Oznámenie o čase a mieste konania volieb" vyzdvihnúť počas stránkových dní a úradných hodín  na OcÚ Pastuchov do 09.11.2018.
viac...

Zverejnené 12.10.2018


 

Termíny platieb za vývoz župmy

PD Hlohovec.
                                                               OZNAM !!!
Platba za vývoz žumpy bude raz za mesiac v utorok od 7.00 do 11.00 na stredisku RV a mechanizácie Pa ...viac...

Zverejnené 21.8.2018
Aktualizované: 18.12.2018


 

Sprievodný list

Zverejnené 21.8.2018


 

Výsledky skúšok vody

V priloženom súbore na stiahnutie sú výsledky skúšok vody:  Protokol o skúške č.:18/01732.
viac...

Zverejnené 10.8.2018


 

OZNAM O DORUČENí PÍSOMNOSTI

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Obecný úrad v Pastuchove oznamuje adresátovi
 
                                      Michal Ťapušík
                               Trvalý pobyt ...viac...

Zverejnené 7.8.2018


 

Oznam o doručení písomnosti

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Obecný úrad v Pastuchove oznamuje adresátovi
 
                                            Juraj  Polakovič
                               Trval ...viac...

Zverejnené 25.7.2018


 

POĎAKOVANIE:

Týmto by som sa chcel veľmi poďakovať Jednote dôchodcov v Pastuchove za zorganizovanie brigády pri natieraní plota okolo Kultúrneho domu. Brigáda sa konala v pondelok 16.7.2018 a sám som bol prekvapen ...viac...

Zverejnené 18.7.2018


 

Oznam o doručení písomnosti

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Obecný úrad v Pastuchove oznamuje adresátovi
 
                                            Juraj  Polakovič
                               Trval ...viac...

Zverejnené 3.7.2018


 

PROTOKOL O MERANÍ

Vážení občania,
vzhľadom na situáciu okolo skládky "Vlčie hory", boli  dňa 18.06.2018 odobraté vzorky povrchovej vody z verejnej studne v Pastuchove, ktorá sa nachádza pri č.d. 60(pri p,Fridric ...viac...

Zverejnené 25.6.2018


 

Oznam pre čitateľov

Oznamujeme čitateľom, že v termíne od 02.07. - 20.07. 2018 bude knižnica z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÁ.
Ďakujeme za pochopenie
viac...

Zverejnené 21.6.2018


 

Oznam o doručení písomností

Obecný úrad v Pastuchove oznamuje adresátovi
                                             Ivan Toráč 
                                 trvalý pobyt obec Pastuchov
doručenie písomn ...viac...

Zverejnené 19.6.2018


 

Výstavba nájomných bytov.

                       Vážení občania !!!!!
  Obec Pastuchov dostala možnosť výstavby nájomných bytov za pomoci Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministarstva dopravy.
Jedná sa o 1,2 a tr ...viac...

Zverejnené 26.4.2018


 

Oznam o doručení písomností

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI
Obecný úrad v Pastuchove oznamuje adresátovi
 
                                            Marián Polakovič
                               Trval ...viac...

Zverejnené 19.4.2018


 

Zoznam daňových dlžníkov

Podľa § 52 ods.2) zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní(daňový poriadok)a o zmene a doplnení niektorých zákonov správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. d ...viac...

Zverejnené 18.4.2018


 

Vyvážanie stavebnej sute!!!

Vážení občania!
ako viete, ešte stále máme možnosť vývozu stavebného odpadu vo vlastnej réžii.
Ale je zarážajúce, ako dokážu niektorí spoluobčania túto možnosť zneužiť. To , čo je tam po ...viac...

Zverejnené 13.4.2018


 

Zmena ceny a termíny platieb za vývoz žumpy

PD Hlohovec.
                                                               OZNAM !!!
Platba za vývoz žumpy bude raz za mesiac v utorok od 7.00 do 11.00 na stredisku RV a mechanizácie Pa ...viac...

Zverejnené 9.3.2018


 

Dotazník pre spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb.

Vážení občania,
týmto Vás chcem poprosiť o vyplnenie dotazníka k vypracovaniu Komunitného plánu sociálnych služieb v obci Pastuchov.(Ďaľej len KPSS)
Dotazník je anonymný a veľmi pomôže p ...viac...

Zverejnené 5.3.2018


 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

V priloženom súbore je Oznámenie o dobrovoľnej dražbe.
viac...

Zverejnené 28.2.2018
Aktualizované: 13.4.2018


 

Oznámenie o zmene trvalého pobytu

Obec    Pastuchov
Oznámenie o zmene trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu v obci Pastuchov na návrh
Vlastníka  Jozefa Joštáka, Pastuchov 69
odôvodnenie návrhu na zrušenie TP – v ...viac...

Zverejnené 21.2.2018


 

Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy

V priloženom súbore sa nachádzajú Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy.
viac...

Zverejnené 20.2.2018


 

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2018/2019

Miesto: elokované pracovisko Materská škola, Pastuchov 234
Termín: 3. - 4. máj 2018 v čase od 10,00 hod. do 16,00 hod.
Rodičia, ktorí majú záujem o prijatie dieťaťa do materskej školy, by si ...viac...

Zverejnené 20.2.2018


 

Upozornenie na splnenie oznamovacej povinnosti

Obec Pastuchov UPOZORŇUJE občanov na splnenie si oznamovacej povinnosti nasledovne :
Daňovníci dane z nehnuteľností:
Najneskôr do 31.1. nasledujúceho roka podať daňové priznanie za daň z ...viac...

Zverejnené 22.1.2018


 

Finančný rozpočet obce na roky 2018-2020

V prílohe je priložený finančný rozpočet obce a ZŠ s MŠ Pastuchov na roky 2018-2020 v položkovej aj skrátenej forme.
viac...

Zverejnené 29.11.2017
Aktualizované: 21.12.2017


 

Výsledky volieb do TT SK za Obec Pastuchov

Z á p i s n i c a okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov T r n a v s k é h o samosprávneho kraja konaných 4 . 1 1 . 2 0 1 7
Volebný ...viac...

Súbor na stiahnutie Zápisnica.pdf Zápisnica.pdf (1 MB)

Zverejnené 5.11.2017
Aktualizované: 13.11.2017


 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.
viac...

Zverejnené 8.7.2017


 

Záverečný účet obce Pastuchov za rok 2016

V priloženom súbore je Záverečný účet obce Pastuchov za rok 2016.
Schválený 26.6.2017 OcZ Pastuchov uznesením č. 44/2017.
viac...

Zverejnené 6.6.2017
Aktualizované: 31.7.2017


 

Územný plán mesta Hlohovec- koncept

Súbor na stiahnutie scan0202.pdf scan0202.pdf (461.9 kB)

Zverejnené 3.4.2017
Aktualizované: 21.6.2017


 

Miestne dane a poplatky

Obecný úrad Pastuchov oznamuje svojim občanom, že sú vystavené výmery na miestne dane a poplatky na rok 2017 v súlade s VZN obce č. 1/2017. Tieto si môžete prevziať osobne na obecnom úrade počas praco ...viac...

Zverejnené 3.4.2017
Aktualizované: 21.6.2017


 

Uskladnenie drobného stavebného odpadu

Vážení občania,
ako isto všetci viete , skládku pri chate by sme  všetci mali využívať výhradne na uskladnenie drobného stavebného odpadu.
No pri poslednej kontrole som zistil nasledovné ...viac...

Zverejnené 30.3.2017
Aktualizované: 21.6.2017


 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

V priloženom súbore sa nachádza plán hospodárskeho a socálneho rozvoja.
 
PHSR je aj s povinnými prílohami (Prílohy č.4 a 5 sú najdôležitejšie, v nich sú uvedené, resp.podrobnejšie popís ...viac...

Zverejnené 1.2.2016
Aktualizované: 21.6.2017


 

novinky

Harmonogram vývozu TKO

Harmonogram zvozu komunálneho a separovaného odpadu pre rok 2019.
Pozor zmena vo farebnom rozlíšení vriec!
viac...

Zverejnené 19.12.2018


 

Občasník obce Pastuchov október 2017

Staršie čísla nájdete v sekcie Kultúra a šport- Občasník obce Pastuchov.
viac...

Zverejnené 27.10.2017
Aktualizované: 18.12.2018


 

BOL U VÁS KOMINÁR

Bol u Vás kominár
Pre dohodnutie termínu, na kontrolu čistenia komína a revíziu komína.
Kontakt: 0940/ 867862
kominárstvo Piešťany
viac...

Zverejnené 18.10.2017


 

Informácia pre občanov- výmena jódových tabletiek v regiónoch EMO a EBO

Distribúcia bude zabezpečená cez Obecný úrad Pastuchov, kde si ich obyvatelia môžu prevziať každú stredu od 13:00 hod. do 17:00 hod.  a vo štvrtok po celý deň do 15.11.2017. Je potrebné priniesť so se ...viac...

Zverejnené 13.10.2017
Aktualizované: 18.10.2017


 

Výzva ZS distribučná, a.s., ako vlastník energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie, v súlade s ustanovením § 11 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z.

Západoslovenská distribučná, a.s.
tím správy energetických zariadení Západ
vyzýva všetkých vlasníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na kt. sa nachádzajú el. vedenia v správe Záp ...viac...

Súbor na stiahnutie scan0062.pdf scan0062.pdf (180.9 kB)

Zverejnené 15.12.2016
Aktualizované: 21.6.2017


 

Uzávierka cesty a mostu z Orcín pod Hášoš

Obecný úrad oznamuje obyvateľom- motoristom, že z dôvodu havarijného stavu sa cesta a most z Orcín pod Hášoš až do odvolania uzatvára. Prechod cez cestu a most je len na vlastné riziko. Obecný úrad ne ...viac...

Zverejnené 12.10.2016
Aktualizované: 21.6.2017


 

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

webygroup

Úvodná stránka