Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Spoločný obecný úrad

Spoločný obecný úrad

Spoločný obecný úrad bol zriadený 24-mi obcami a mestami okresu Hlohovec, vrátane obce Pastuchov, dňa 1. apríla 2004 v záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho výkonu prenesených úloh štátnej správy na úsekoch : 


- územného plánovania a stavebného poriadku 
- pozemných komunikácií 
- ochrany prírody a krajiny 
- vodného hospodárstva 
- ochrany ovzdušia 
- ochrany pred povodňami 
- školstva a školskej samosprávy 
- sociálneho zabezpečenia – opatrovateľskej služby 

Štatutárnym orgánom úradu v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov SpOcÚ a majetkovo-právnych vzťahoch týkajúcich sa SpocÚ je primátor/ka mesta Leopoldov. 

Mesto Hlohovec vystúpilo zo SpOcÚ k 30.06.2016. Z tohto dôvodu bol podpísaný obcami dodatok k zmluve a od 1.1.2017 je účinná nová zmluva o zriadaní SpOcÚ. viď. priložený link:

http://www.leopoldov.sk/zmluvy.phtml?id_menu=100902&module_action__241235__id_z=130367#m_241235


Adresa: 
Spoločný obecný úrad 
Podzámska 39 
920 01 Hlohovec

Kontakty:

Mgr. Ivana Batíková - Stavebný úrad

Tel: 033/7910083, č. dv. 212

E-mail: ivana.batikova@hlohovec.net

 

   Ing. Monika Seewaldová - Stavebný úrad

Tel: 033/7910083, č. dv. 212

E-mail: monika.seewaldova@hlohovec.net

 

   Mgr. Ingrid Mrázova Ardonová - Opatrovateľská služba

Tel: 033/7910084, č. dv. 220
 

   Gabriela Blšťáková - finančné oddelenie

Tel: 033/7910086, č. dv. 221

E-mail: gabriela.blstakova@hlohovec.net

 

   Mgr. Zuzana Hromeková - Školský úrad

Tel: 033/7910085, č. dv. 209

E-mail: zuzana.hromekova@hlohovec.net
 

   Mgr. Žaneta Tóthová - Školský úrad

Tel: 033/7910085, č. dv. 209

E-mail: zaneta.tothova@hlohovec.net

 

   Mgr. Jana Hrotíková - podateľňa, pokladňa

Tel: 033/7910081, č. dv. 219

E-mail: podatelna@hlohovec.net

 

Stránkové dni:     Pondelok       8.00 -11.30        12.30 - 15.00 hod. 
                               Streda            8.00 -11.30        12.30 - 17.00 hod.
                               Piatok             8.00 -11.30        12.30 - 14.00 hod.

 

     Inštitút spoločného obecného úradu ako forma vnútroštátnej dobrovoľnej spolupráce obcí sa zriaďuje zmluvou o zriadení spoločného úradu. Účastníkmi zmluvy sú najmenej dve obce. Zmluvu musia schváliť obecné zastupiteľstvá všetkých obcí, ktoré pristupujú k zriadeniu spoločného úradu. Úrad môže plniť všetky úlohy pre jednotlivé obce, ktoré zákon zveruje obciam, alebo môže plniť len časť zákonom zverených úloh po dohode obce. Hlavnou úlohou úradu je najmä odborná príprava podkladov na rokovaciu činnosť príslušných stanov obcí a návrhov na normotvornú právomoc obcí, príprava podkladov na rozhodovanie obecných zastupiteľstiev príslušných obcí a orgánov nimi zriadených môže plniť aj funkcie spoločnej podateľne a výpravne písomností pre jednotlivé obce.

Základné princípy vytvárania spoločných úradov:

princíp dobrovoľnosti,
princíp vzájomnej výhodnosti,
rovnocennosť postavenia obce,
zachovanie autonómnosti rozhodovania každej obce


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka