Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

O obci

Obec Pastuchov

pastuchov.pngObec Pastuchov sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, v regióne Dolného Považia. Administratívne je začlenená do okresu Hlohovec a Trnavského samosprávneho kraja. Od okresného mesta Hlohovec je obec Pastuchov vzdialená cca. 10 km východným smerom, od krajského mesta Trnava približne 35 km, od Nitry a Piešťan cca 25 km a od hlavného mesta približne 80 km. Pastuchov s počtom obyvateľov 970 (k 31.12.2014) spadá do kategórie obcí do 1000 obyvateľov. Obec sa rozprestiera na ploche 1523,5 ha. Hustota obyvateľstva k 31.12.2014 bola 63,69 obyv/km2. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1276.

Z hľadiska hierarchizácie sídiel podľa nového územno-správneho členenia Slovenska (KURS2001 v znení KURS2011) je obec Pastuchov charakterizovaná ako vidiecke osídlenie v najviac urbanizovanom vidieckom priestore, v dosahu pôsobnosti bratislavsko – trnavsko - nitrianskeho ťažiska osídlenia prvej úrovne.

Hranice katastrálneho územia obce Pastuchov susedia s katastrom obcí Dolné Trhovište, Kľačany, Lukáčovce a mesta Hlohovec. Východné hranice k. ú. obce Pastuchov tvoria zároveň aj hranicu medzi Trnavským a Nitrianskym samosprávnym krajom.

Medziobecná spolupráca sa rozvíja aj na regionálnej a subregionálnej úrovni. Obec je členom Združenia miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice (ZMO, región JE Jaslovské Bohunice). Obec je ďalej členom občianskeho združenia OZ Poniklec Váh.

Obec sa prvýkrát spomína v roku 1276 (pod názvom Paztwh – t.j. Pastuh), je však evidentné, že bola založená o dve - tri desaťročia skôr, a to kvôli pastierstvu dobytka a oviec. Už samotný názov obce poukazuje na slovo pastier. Pastuchov už od svojho vzniku v tesnom spojení s osudmi hradu Hlohovec, bol súčasťou hlohovského panstva. Obec neskôr patrila rôznym šľachtickým rodom.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka, tkáčstvom a košikárstvom.  Poľnohospodársky charakter si obec zachovala aj po roku 1918.

Geografický a geomorfologický opis

Obec Pastuchov je situovaná na súradniciach 17°52′40″ východnej zemepisnej dĺžky a 48°25′30″ severnej zemepisnej šírky. Stredná časť obce leží v nadmorskej výške 200 m n. m. (Najnižšia nadmorská výška v katastri je 174 m a najvyššia je 226 m n. m.). Katastrálne územie obce sa nachádza v juhozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny. V okrajových častiach chotára (najmä na severozápade a severovýchode) sa nachádzajú dubovo-hrabové lesy.

Klimatické pomery

Katastrálne územie obce je zaradené do teplej, mierne vlhkej klimatickej oblasti s miernou zimou. Priemerná ročná teplota vzduchu dosahuje rozmedzie hodnôt 9 až 10°C.  V priemere 50 až 60 dní v roku sa teplota pohybuje nad 25°C. Zrážky priemerne dosahujú 650 – 700 mm/rok. Smer prevládajúcich vetrov je severozápadný.

Pôdne pomery

K. ú. obce Pastuchov sa rozprestiera na ploche 1523,5 ha. Z celkovej výmery pôdneho fondu zaberá poľnohospodárska pôda 76,2%. V rámci nej má najväčší záber orná pôda (97,7%). V rámci nepoľnohospodárskeho pôdneho fondu má najväčšie zastúpenie lesná plocha (76,4%).

Hydrologické pomery

K. ú. obce Pastuchov patrí do povodia Váhu. Pozdĺžnu os jej chotára tvorí dolina potoka Blatina (pramení pod osadou Hášoš), tečúceho juhovýchodným smerom, na severe zasahuje aj do doliny potoka Galanovka.

Ochrana prírody a krajiny

V riešenom katastrálnom území obce Pastuchov sa nenachádzajú vyhlásené chránené územia v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny c. 543/2002 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov, ani územia zaradené medzi navrhované chránené územia európskeho významu (CHÚEV), ani medzi chránené vtáčie územia (CHVÚ) NATURA 2000.

 


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka