Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Elek. úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Odpredaj pozemku- osobitný zreteľVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Os.zreteľ.doc Os.zreteľ.doc (49.5 kB)

 
 

Odpad zo stromov a kríkovVytlačiť
 

Vážení občamia,

v termíne od 25.03.2019 do 08.04.2019 už prebieha zber dreveného odpadu zo strihania stromov, a kríkov a viniča. Tento odpad môžete sústreďovať tak ako po minulé roky do centra obce, kde bude následne podrvený.

Zároveň Vás žiadane, aby ste medzi drevený odpad nemiešali iný materiál z domov a záhrad(suché kvety, trávu, lístie a pod). Takisto Vás žiadame, aby ste odpad neuväzovali špagátom a hlavne drôtom, čím by sa mohla drvička poškodiť. Požičanie drvičky vychádza na 70€/deň a oprava poškodenia našou/Vašou vinou by bolo finančne náročná.

Po uvedenom termíne už nebude možné odpad uskladnovať na dočasne určenom mieste.

 

Ďakujeme.

                                                                                                   Obecný úrad Pastuchov


 
 

Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do MŠVytlačiť
 

V priloženom súbore sa nachádzajú podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do MŠ.


 
 

Oznam o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu.

Toto oznámenie je možné vyzdvihnúť na podateľni Obecného úradu v Pastuchove v termíne do 11.03.2019 počas úradných hodín.


 
 

Platby za vývoz žúmp.Vytlačiť
 

Oznámenie,

vážení občania, v prílohe nájdete termíny na platbu za vývoz žúmp.

 

                                                                                                                  Obecný úrad


 
 

Domáce a obecné zabíjačky, postup registrácie chovu, informácia k Africkému moru ošípaných.Vytlačiť
 

Povinnosti, vyplývajúce zo zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v z.n.p.

Súbor na stiahnutie Príloha č 1.pdf Príloha č 1.pdf (95.2 kB)
Súbor na stiahnutie Príloha č 2.pdf Príloha č 2.pdf (60.9 kB)
Súbor na stiahnutie AMO leták_.pdf AMO leták_.pdf (293 kB)

 
 

Oznam o doručení písomnostiVytlačiť
 

Miloslav Gašpar                               Trvalý pobyt Obec Pastuchov

doručenie písomnosti

Adresát si môže v lehote od 29.01. 2019 vyzdvihnúť oznámenie o uložení zásielky v podateľni Obecného úradu v Pastuchove .

Počas úradných hodín.

Tento oznam je vyvesený od 29. 01. 2019 do 15. 02. 2019.

Lada Forrová

podateľňa


 
 

Oznam o doručení písomnostiVytlačiť
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

Obecný úrad v Pastuchove oznamuje adresátovi

 

                                      Juraj Polakovič

                               Trvalý pobyt Obec Pastuchov

doručenie písomnosti

Adresát si môže v lehote do 04.01. 2019 vyzdvihnúť oznámenie o uložení zásielky v podateľni Obecného úradu v Pastuchove .

Počas úradných hodín.

Tento oznam je vyvesený od 17. 12. 2018 do 04. 01. 2019.

Lada Forrová

podateľňa


 
 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytuVytlačiť
 

Ohlasovňa pobytu v Pastuchove na návrh vlastníka podľa §7 ods.1.písm.f zákona č 253/1998 Z.z. o ohlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z zrušila dňom

                                    17.12.2018

                                  zrušila pobyt pre

Radoslava Lutovská, dátum narodenia 16.05.1998

Zdenko Lutovský     , dátum narodenia 27.03.1971

Vierka Lutovská       , dátum narodenia 03.10.1975

Slavomír Lutovský   , dátum narodenia 06.02.2001.

 

Miestom nového trvalého pobytu je obec Pastuchov

 

Vyvesené a zverejnené dňa 17.12.2018 

                                       doi 31.12.2018

 

 

V Pastuchove dňa 17.12.2018


 
 

Inštruktážne videáVytlačiť
 

Vážení občania,

v sekcii " ako nakladať s odpadom"(vpravo hore) sa nachádzajú inštruktážne videá od firmy NATURPACK, ktoré obsahujú návod ako c a prečo separovať odpad.

Preto by som Vás poprosil či už vo vlastnom ale aj v našom záujme o pozretie a pevne verím, že sa spolu zase niečo o sepasovaní naučíme.

Ďakujem.


 
 

POUŽÍVANIE V O D YVytlačiť
 

V O D A     z miestneho vodovodu sa môže opätovne používať. 

Obecný úrad Pastuchov na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave ruší zákaz používania vody.


 
 

Oznámenie o čase a mieste konania volieb.Vytlačiť
 

Občania, ktorí majú trvalý pobyt na obci Pastuchov, si môžu "Oznámenie o čase a mieste konania volieb" vyzdvihnúť počas stránkových dní a úradných hodín  na OcÚ Pastuchov do 09.11.2018.


 
 

Termíny platieb za vývoz župmyVytlačiť
 

PD Hlohovec.

                                                               OZNAM !!!

Platba za vývoz žumpy bude raz za mesiac v utorok od 7.00 do 11.00 na stredisku RV a mechanizácie Pastuchov

                                

Termíny:  18.9.2018                    11.12.2018

                16.10.2018                   

                13.11.2018                    

V mesiacoch január až marec je vývoz pozastavený.


 
 

Sprievodný listVytlačiť
 


 
 

Výsledky skúšok vodyVytlačiť
 

V priloženom súbore na stiahnutie sú výsledky skúšok vody:  Protokol o skúške č.:18/01732.


 
 

OZNAM O DORUČENí PÍSOMNOSTIVytlačiť
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

Obecný úrad v Pastuchove oznamuje adresátovi

 

                                      Michal Ťapušík

                               Trvalý pobyt Obec Pastuchov

doručenie písomnosti

Adresát si môže v lehote do 25. 08. 2018 vyzdvihnúť oznámenie o uložení zásielky v podateľni Obecného úradu v Pastuchove .

Počas úradných hodín.

Tento oznam je vyvesený od 07. 08. 2018 do 25. 08. 2018.

Lada Forrová

podateľňa


 
 

Oznam o doručení písomnostiVytlačiť
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

Obecný úrad v Pastuchove oznamuje adresátovi

 

                                            Juraj  Polakovič

                               Trvalý pobyt Obec Pastuchov

doručenie písomnosti

Adresát si môže v lehote do 25. 07. 2018 vyzdvihnúť oznámenie o uložení zásielky v podateľni Obecného úradu v Pastuchove .

Počas úradných hodín.

Tento oznam je vyvesený od 25. 07. 2018 do 12. 08. 2018.

Lada Forrová

podateľňa


 
 

POĎAKOVANIE:Vytlačiť
 

Týmto by som sa chcel veľmi poďakovať Jednote dôchodcov v Pastuchove za zorganizovanie brigády pri natieraní plota okolo Kultúrneho domu. Brigáda sa konala v pondelok 16.7.2018 a sám som bol prekvapený, aká bola veľká účasť. Teší ma hlavne to, že stále existujú ľudia, ktorí sú ochotní urobiť čosi naviac aj vo svojom vlastnom voľne.

Ešte raz jedno veľké  "ĎAKUJEM."

 

                                                                                                                 starosta obce

(foto  z brigády v sekcii Kultúra a šport/Foto a videogaléria)


 
 

Oznam o doručení písomnosti Vytlačiť
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

Obecný úrad v Pastuchove oznamuje adresátovi

 

                                            Juraj  Polakovič

                               Trvalý pobyt Obec Pastuchov

doručenie písomnosti

Adresát si môže v lehote do 19. 07. 2018 vyzdvihnúť oznámenie o uložení zásielky v podateľni Obecného úradu v Pastuchove .

Počas úradných hodín.

Tento oznam je vyvesený od 03. 07. 2018 do 19. 07. 2018.

Lada Forrová

podateľňa

 

 


 
 

Oznámenie o zákaze vývozu odpadu do areálu Vlčie horyVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Vlčie Hory.pdf Vlčie Hory.pdf (244 kB)

 
 

PROTOKOL O MERANÍVytlačiť
 

Vážení občania,

vzhľadom na situáciu okolo skládky "Vlčie hory", boli  dňa 18.06.2018 odobraté vzorky povrchovej vody z verejnej studne v Pastuchove, ktorá sa nachádza pri č.d. 60(pri p,Fridrichovi Fančovičovi).

Vzory boli odobraté z dôvodu podozrenia na kontamináciu skládkou odpadu.

Vzorky vody boli analyzované Kontrolným chemickým laboratóriom CO v Nitre.

S potešením môžem skonštatovať, že pri hodnotených parametroch neboli zistené významné prekročenia hygienických limitov ani podľa hodnotenia pre kritérium-pitná voda.

To znamená , že voda v Pastuchove je v poriadku.

Protokol o meraní je k nahliadnutiu v prílohe a takisto na úradnej tabuli obce Pastuchov.

Ďakujem.

                                                                                                                 Daniel Tejkal

                                                                                                                 Starosta obce


 
 

Oznam pre čitateľovVytlačiť
 

Oznamujeme čitateľom, že v termíne od 02.07. - 20.07. 2018 bude knižnica z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÁ.

Ďakujeme za pochopenie


 
 

Oznam o doručení písomnostíVytlačiť
 

Obecný úrad v Pastuchove oznamuje adresátovi

                                             Ivan Toráč 

                                 trvalý pobyt obec Pastuchov

doručenie písomnosti.

Adresát si môže v lehote do 6.júla 2018 vyzdvihnuť zásielky v podateľni Obecného úradu v Pastuchove počas úradných hodín.

Tento oznam je vyvesený od 19.6.2018 do 06.07.2018

Lada Forrová

podateľna


 
 

Oznámenie zámeru Predaj pozemkov-osobitný zreteľVytlačiť
 


 
 

Výstavba nájomných bytov.Vytlačiť
 

                       Vážení občania !!!!!

  Obec Pastuchov dostala možnosť výstavby nájomných bytov za pomoci Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministarstva dopravy.

Jedná sa o 1,2 a trojizbové byty.

V prípade záujmu začiatok realizácie stavby r.2020,kolaudácia prelom 2020-2021.

Ak máte záujem, alebo viete o niekom, kto by záujem mal aj mimo občanov obce,dajte nám prosím vedieť.

Bližšie informácie na Obecnom úrade.

Ďakujeme.               

                                                                   Obecné zastupiteľstvo a starosta obce.


 
 

Oznam o doručení písomnostíVytlačiť
 

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

Obecný úrad v Pastuchove oznamuje adresátovi

 

                                            Marián Polakovič

                               Trvalý pobyt Obec Pastuchov

doručenie písomnosti

Adresát si môže v lehote do 07. 05. 2018 vyzdvihnúť oznámenie o uložení zásielky v podateľni Obecného úradu v Pastuchove .

Počas úradných hodín.

Tento oznam je vyvesený od 19. 04. 2018 do 07. 05. 2018.

Lada Forrová

podateľňa

 

Obecný úrad v Pastuchove oznamuje adresátovi

 

                                            Ján Gašpierik

                               Trvalý pobyt Obec Pastuchov

doručenie písomnosti

Adresát si môže v lehote do 07. 05. 2018 vyzdvihnúť oznámenie o uložení zásielky v podateľni Obecného úradu v Pastuchove .

Počas úradných hodín.

Tento oznam je vyvesený od 19. 04. 2018 do 07. 05. 2018.

Lada Forrová

podateľňa


 
 

Oznámenie o zmene trvalého pobytuVytlačiť
 


 
 

Zoznam daňových dlžníkovVytlačiť
 

Podľa § 52 ods.2) zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní(daňový poriadok)a o zmene a doplnení niektorých zákonov správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka- u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1600 eur.

Zoznam dlžníkov v obci Pastuchov:

 

1.Cabadaj Ladislav, Pastuchov  139,     248,05 eur

2.Pikna Tomáš,        Pastuchov  100 ,    488,09 eur

3.Žáčiková Blanka,  Pastuchov  222 ,    281,58 eur


 
 

Vyvážanie stavebnej sute!!!Vytlačiť
 

Vážení občania!

ako viete, ešte stále máme možnosť vývozu stavebného odpadu vo vlastnej réžii.

Ale je zarážajúce, ako dokážu niektorí spoluobčania túto možnosť zneužiť. To , čo je tam povyhadzované,hraničí so zdravým rorumom a je z toho na vracanie.Plasty, pneumatiky, okná,nábytok, no čosi neskutočné.

A preto od dnes musia začať platiť radikálne opatrenia.To, že sme dôverovali ľudom a kľúč požičiavali v domienke, že budú dodržiavať nastavené pravidlá,končí.

-stavebný odpad bude možné vyvážať iba počas pracovnej doby OcÚ, a bude       kontrolovaný.Nevyhovujúci odpad bude odmietnutý.

-vývoz cez víkend zakázaný.

Samozrejme,to nie je všetko.Určite použijeme všetky dostupné prostriedky na to,aby sme odhalili "dobrákov", ktorí prehadzujú odpad cez plot a patrične ich za to "odmenili"

                                A ak nepomôže ani to priestor uzavrieme úplne.

 

Starosta obce

 


 
 

Výzva RÚVZ - na realizáciu opatrenia: vykonanie deratizácieVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Výzva RÚVZ.pdf Výzva RÚVZ.pdf (751.5 kB)

 
 

Zmena ceny a termíny platieb za vývoz žumpyVytlačiť
 

PD Hlohovec.

                                                               OZNAM !!!

Platba za vývoz žumpy bude raz za mesiac v utorok od 7.00 do 11.00 na stredisku RV a mechanizácie Pastuchov

                                Cena sa zvyšuje na sumu 25,- € za 1 otoč

Termíny:  13.3.2018                    19.6.2018

                17.4.2018                    17.7.2018

                15.5.2018                    14.8.2018


 
 

Dotazník pre spracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb.Vytlačiť
 

Vážení občania,

týmto Vás chcem poprosiť o vyplnenie dotazníka k vypracovaniu Komunitného plánu sociálnych služieb v obci Pastuchov.(Ďaľej len KPSS)

Dotazník je anonymný a veľmi pomôže pri vypracovaní KPSS.

Dotazník sa zobrazí po kliknutí na tento odkaz,kde môžete dotazník priamo vyplniť.

Za pomoc Vám vopred ďakujem,

Daniel Tejkal, starosta obce.

Klikni pre zobrazenie:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed3ZYn08nHhI1B3SMjWaBmG3Wkcry3F5ZxUo5uPbCDHuPVnA/viewform


 
 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbeVytlačiť
 

V priloženom súbore je Oznámenie o dobrovoľnej dražbe.


 
 

Oznámenie o zmene trvalého pobytuVytlačiť
 

Obec    Pastuchov

Oznámenie o zmene trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v obci Pastuchov na návrh

Vlastníka  Jozefa Joštáka, Pastuchov 69

odôvodnenie návrhu na zrušenie TP – vlastník nehnuteľnosti

budovy alebo jej časti na adresu Obec Pastuchov

podľa §3 zákon č. 253/1993 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR

21.02.2018

Michal Tapušík  nar. 24.5.1965

Miesto nového trvalého pobytu je Obec Pastuchov.


 
 

Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školyVytlačiť
 

V priloženom súbore sa nachádzajú Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy.


 
 

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2018/2019Vytlačiť
 

Miesto: elokované pracovisko Materská škola, Pastuchov 234
Termín: 3. - 4. máj 2018 v čase od 10,00 hod. do 16,00 hod.
Rodičia, ktorí majú záujem o prijatie dieťaťa do materskej školy, by si mali so sebou na zápis priniesť:

vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ,

potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,

k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a

občiansky preukaz zákonného zástupcu.


 
 

Upozornenie na splnenie oznamovacej povinnosti Vytlačiť
 

Obec Pastuchov UPOZORŇUJE občanov na splnenie si oznamovacej povinnosti nasledovne :

Daňovníci dane z nehnuteľností:

Najneskôr do 31.1. nasledujúceho roka podať daňové priznanie za daň z nehnuteľnosti /len pri zmenách/

Majitelia psov:

Prihlásenie psa, keď má pes 6 mesiacov

Prihlásenie psa do 30 dní odo dňa nadobudnutia , ak je pes starší ako 6 mesiacov

Poplatníci tuhého komunálneho odpadu

Najneskôr do 31.1.príslušného roka

Najneskôr do 31.1. príslušného roka priniesť kópie pracovných zmlúv občanov pracujúcich mimo trvalého bydliska/ v rámci Slovenskej republiky, ale aj zahraničia/

Odpustenie poplatku za komunálny odpad:

Najneskôr do 31.1.príslušného roka priniesť doklad, že sa osoba celoročne zdržiava v zahraničí, je vo výkone trestu, sociálnom zariadení, príp. sa osoba nezdržiava na mieste trvalého pobytu a nie je známy jej skutočný pobyt / potvrdenie o štúdiu v zahraničí, potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte v zahraničí.

Zároveň oznamujeme občanom , že nájomné zmluvy na hrobové miesto môžu uzatvoriť počas celého roka 2018, alebo po dohodnutí termínu na Obecnom úrade.

 

                                                                                                    Dana Blštáková

                                                                                                    Referent Správy daní a poplatkov


 
 

Finančný rozpočet obce na roky 2018-2020Vytlačiť
 

V prílohe je priložený finančný rozpočet obce a ZŠ s MŠ Pastuchov na roky 2018-2020 v položkovej aj skrátenej forme.


 
 

Výsledky volieb do TT SK za Obec Pastuchov Vytlačiť
 

Z á p i s n i c a okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov T r n a v s k é h o samosprávneho kraja konaných 4 . 1 1 . 2 0 1 7

Volebný okrsok č.: 1

Obec: P a s t u c h o v

Čas začiatku hlasovania: 0 7 : 0 0 

Čas skončenia hlasovania: 2 2 : 0 0  

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky:

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 800

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:135

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:135

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva: 134

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja: 130

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov zastupiteľstva podľa poradia na hlasovacom lístku:


Číslo kand. na hl. lístku
Počet platných hlasov
1. 26
2. 9
3. 34
4. 33
5. 37
6. 37
7. 36
8. 31
9. 26
10. 9
11. 8
12. 3
13. 11
14. 2
15. 13
16. 36
17. 14

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja podľa poradia na hlasovacom lístku:

Číslo kand. na hl.lístku Počet platných hlasov
1. 0
2. vzdanie sa kandidáta
3. 35
4. 8
5. 1
6. 86

 

Súbor na stiahnutie Zápisnica.pdf Zápisnica.pdf (1 MB)

 
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajovVytlačiť
 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.


 
 

Záverečný účet obce Pastuchov za rok 2016Vytlačiť
 

V priloženom súbore je Záverečný účet obce Pastuchov za rok 2016.

Schválený 26.6.2017 OcZ Pastuchov uznesením č. 44/2017.


 
 

Územný plán mesta Hlohovec- konceptVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie scan0202.pdf scan0202.pdf (461.9 kB)

 
 

Miestne dane a poplatkyVytlačiť
 

Obecný úrad Pastuchov oznamuje svojim občanom, že sú vystavené výmery na miestne dane a poplatky na rok 2017 v súlade s VZN obce č. 1/2017. Tieto si môžete prevziať osobne na obecnom úrade počas pracovných dní v čase úradných hodín. Splatnosť miestnych daní a poplatkov je 15 dní po nadobudnutí účinnosti. Zaplatiť ich môžete do pokladne OcÚ alebo bankovým prevodom na č.ú. v tvare IBAN: SK5402000000000014027212. Pre lepšiu identifikáciu platby Vás žiadame uviesť do poznámky  pre adresáta o akú platbu sa jedná- či je to napr. daň za pozemok, psa, komunálny odpad, poplatok za vodu alebo poplatok za hrobové miesto či iný správny poplatok.

Ďakujeme


 
 

Uskladnenie drobného stavebného odpaduVytlačiť
 

Vážení občania,

ako isto všetci viete , skládku pri chate by sme  všetci mali využívať výhradne na uskladnenie drobného stavebného odpadu.

No pri poslednej kontrole som zistil nasledovné:

počet kľúčov od brány už presahoval počet obyvateľov

na skládke je 50 % materiálov, ktoré tam vôbec nepatria

vývoz nekontrolovaný, pohyb voľný, brána otvorená

 

Preto od 1.4.2017 pristúpime k nasledovným opatreniam:

výmena zámku na bráne (to sme už urobili)

kľúče od brány budú k dispozícii výhradne na Obecnom úrade

vývoz bude možný iba v pracovných dňoch (víkendy po dohode)

každý bude povinný dať skontrolovať vyvážaný materiál pracovníkom obecného úradu

(ak vyvážaný materiál nebude spĺňať náležitosti , vývoz nebude umožnený)

Vývoz bude spoplatnený v zmysle VZN obce Pastuchov a jeho dodatku.

(peniaze budú použité na úpravu skládky)

 

V prípade zistenia porušenia bude obec Pastuchov postupovať v zmysle zákona, pretože od 01.01.2006 je

nelegálny vývoz odpadu trestným činom !!!!                                                                                                                                       

Daniel Tejkal

starosta obce


 
 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvojaVytlačiť
 

V priloženom súbore sa nachádza plán hospodárskeho a socálneho rozvoja.

 

PHSR je aj s povinnými prílohami (Prílohy č.4 a 5 sú najdôležitejšie, v nich sú uvedené, resp.podrobnejšie popísané jednotlivé projektové zámery plánované na roky 2015 - 2020


 
 

Rozpočet obce Pastuchov


 

 
 Rozpočet 2016.pdf (254.8 kB) Rozpočet 2016.pdf (254.8 kB)

 

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

webygroup

Úvodná stránka