Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ako nakladať s odpadom

Harmonogram vývozu TKO 2019

Separovaný zber

Zmena vo farebnom rozlíšení vriec na separovaný zber komunálneho odpadu pre zefektívnenie systému zberu.

Modré vrece: je určené na kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky.

Do modrých vriec nepatria: Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby od krémov a pást, mäkké vrecúška, napr. z kávy, kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, nadrozmerný kovový odpad je potrebné doniesť do zberní kovov.

Žlté vrece: je určené na neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.

Do žltých vriec nepatria: mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, napr. motorových olejov, farieb a pod.


 

Separovaný zber

separovany_zber.xlsx(104 kB)separovany_zber.xlsx

Harmonogram zvozu komunálneho a separovaného odpadu pre rok 2017

pastuchov_2017.xls(67.5 kB)pastuchov_2017.xls

Drobný stavebný odpad

Vážení občania,

ako isto všetci viete , skládku pri chate by sme  všetci mali využívať výhradne na uskladnenie drobného stavebného odpadu.

No pri poslednej kontrole som zistil nasledovné:

počet kľúčov od brány už presahoval počet obyvateľov

na skládke je 50 % materiálov, ktoré tam vôbec nepatria

vývoz nekontrolovaný, pohyb voľný, brána otvorená

 

Preto od 1.4.2017 pristúpime k nasledovným opatreniam:

výmena zámku na bráne (to sme už urobili)

kľúče od brány budú k dispozícii výhradne na Obecnom úrade

vývoz bude možný iba v pracovných dňoch (víkendy po dohode)

každý bude povinný dať skontrolovať vyvážaný materiál pracovníkom obecného úradu

(ak vyvážaný materiál nebude spĺňať náležitosti , vývoz nebude umožnený)

Vývoz bude spoplatnený v zmysle VZN obce Pastuchov a jeho dodatku.

(peniaze budú použité na úpravu skládky)

 

V prípade zistenia porušenia bude obec Pastuchov postupovať v zmysle zákona, pretože od 01.01.2006 je

nelegálny vývoz odpadu trestným činom !!!!                                                                                                                                       

Daniel Tejkal

starosta obce


 

Realizačná smernica VZN o odpadoch č.3/2008

Usmernenie starostu

 

Kuchynský odpad, ktorý vzniká v dôsledku činnosti ZŠ a MŠ Pastuchov, spravuje príslušná kuchyňa v spolupráci so zriaďovateľom ZŠ a MŠ.

 

Do kuchynského odpadu je zakázané dávať fólie, obalové materiály, chemikálie, kovové predmety a obaly a iný nebiologický materiál.

 

Kuchynský odpad v MŠ sa uloží do vhodných priestorov v MŠ. Priestory musia byť zabezpečené proti prenikaniu hlodavcov a vybavené vhodnými nádobami na uloženie kuchynského odpadu. Nádoby musia byt označené nápisom „ Neurčené na ľudskú spotrebu“. Priestory na uloženie kuchynského odpadu budú vybavené vhodnou chladničkou.

 

Likvidáciu kuchynského odpadu zabezpečí zriaďovateľ zmluvne s právnickou osobou, oprávnenou na nakladanie s týmto odpadom. Frekvenciu likvidácie stanovia v zmluve.

 

Poplatky za likvidáciu znáša zriaďovateľ.

 

Toto usmernenie sa vydáva ako vykonávacia smernica k VZN o odpadoch č. 3/2008, je účinné od 27.8.2015

 

                                                                                   PhDr.Štefan Huszár, PhD.

                                                                                  Starosta obce


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka