Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Pastuchov » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 97
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
23/2018Soňa Režová,Hlohovec,Nábrežie A.Hlinku139/11Kúpna zmluva 305,00 €5.12.2018nestanovený
22/2018MS speed s.r.oZmluva o zabezpečení zimnej údržby35,00 € (jednotková)14.11.2018nestanovený
21/2018Miloš SchírKúpna zmluva 315,00 €9.11.2018nestanovený
20/2018N.M.-Audit spol,s.r.oZmluva o poskytovaní auditorských služiebAudit individuálnej a konsolidovanej účtovnej uzávierky 2017-20210,00 €10.10.2018nestanovený
19/2018Richard Hubáčik, Pastuchov 5, 920 63 PastuchovKúpna zmluva 550,00 €25.10.2018nestanovený
18/2018regionPRESS,Študentská2, 91701 TrnavaZmluva o inzerciiZverejnenie výberového konania 326,40 €20.9.2018nestanovený
17/2018RebelSky,Mgr.Ondrej SirotaZmluva o umeleckom výkoneUskutočnenie umeleckého výkonu 450,00 €25.8.2018nestanovený
16/2018LUCRAS company,s.r.oZmluva o vzájomnej spolupráci v oblasti stravovania dôchodcov0,00 €1.9.2018nestanovený
15/2018regionPRESS,Študentská2, 91701 TrnavaZmluva o prenájme tlačových zariadeníPoskytnutie tlačových zariadení 114,624 €28.6.2018nestanovený
14/2018regionPRESS,Študentská2, 91701 TrnavaZmluva i inzerciiZverejnenie voľby HKO 480,00 €28.6.2018nestanovený
13/2018Cenvis s.r.o,Kutlíková 17,851 50 BratislavaZmluva o dieloRealizácia geologickej úlohy_výpočet podzemnej vody6 936,00 €6.6.2018nestanovený
12/2018WEBY GROUP, s.r.o.Zmluva o spracúvaní osobných údajovSpracovávanie OÚ0,00 €25.5.2018nestanovený
11/2018NATUR-PACK a.s, Ružová dolina 6, 821 08 BratislavaZmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovzabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v Obci.0,00 €15.5.2018nestanovený
10/2018osobnyudaj.sk s.roZmluva o zabezpečení výkonu činností zodpovednej osobyOchrana osobných údajovdotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa36,00 € (jednotková)15.5.2018nestanovený
09/2018Richard Hubáčik, Pastuchov 5, 920 63 PastuchovKúpna zmluvaPredaj pozemku vo vlastníctve obce 550,00 €11.4.20189.10.2018
8/2018ZSE Energia s.r.o Čulenova 6, 816 47 BratislavaZmluvy o združenej dodávke elektrinyDodanie elektriny do odberného miesta0,00 €28.3.2018nestanovený
7/2018Komunálna poisťovňa, a.s.Ú R A Z O V É P O I S T E N I E ZNEVÝHODNENÉHO UCHÁDZAČA O ZAMESTNANIE V RÁMCI PODPORY ROZVOJA MIESTNEJ A REGIONÁLNEJ ZAMESTNANOSTITouto poistnou zmluvou uzaviera poistník úrazové poistenie v prospech znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý je evidovaný na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a ktorého pracovný pomer je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času za účelom podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v zmysle ust. § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).8,00 €1.3.201830.11.2018
6/2018Komunálna poisťovňa, a.s.Ú R A Z O V É P O I S T E N I E ZNEVÝHODNENÉHO UCHÁDZAČA O ZAMESTNANIE V RÁMCI PODPORY ROZVOJA MIESTNEJ A REGIONÁLNEJ ZAMESTNANOSTITouto poistnou zmluvou uzaviera poistník úrazové poistenie v prospech znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý je evidovaný na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a ktorého pracovný pomer je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času za účelom podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v zmysle ust. § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).8,00 €1.3.201830.11.2018
5/2018PD Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 HlohovecZmluva o zabezpečení zimnej údržbyÚdžba ciest42,00 € (jednotková)7.2.2018nestanovený
4/2018RÚVZ so sídlom v TrnaveDohoda o poskytnutí službyOdber vzoriek pitnej vody0,00 €25.1.201831.12.2018
3/2018Telovýchovná jednotaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Pastuchov5 150,00 €16.1.201831.1.2018
2/2018FCC Trnava s.r.oDodatok k zmluve č.S99T100011Zvoz a skládkovanie odpadu0,00 €11.1.2018nestanovený
1/2018Patrik Hudec, Richard HudecZámenná zmluvazámena pozemkov0,00 €10.1.2018nestanovený
29/2017Jolana GogováKúpna zmluvaZmluva o predaji pozemku1,00 €21.12.2017nestanovený
28/2017Ing.Tomáš Mikuš-LEVELZmluva o dieloOrez a výrub drevín1 398,00 €6.12.201731.12.2017
27/2017Obec BojničkyZmluva o spolupráciPoskytnutie finančných prostriedkov CVČ Bojničky65,00 €29.11.2017nestanovený
26/2017N.M.-Audit spol,s.r.oZmluva o poskytovaní audítorskych služiebAudit individuálnej a konsolidovanej účtovnej uzávierky 20171 440,00 €1.1.201831.12.2018
25/2017Norbert Ščasný - ENESZmluva o dieloOprava strecha KD2 279,78 €6.10.201731.10.2017
24/2017Norbert Ščasný - ENESZmluva o dieloOprava strecha Šk.jedálne3 731,97 €6.10.201731.10.2017
23/2017N.M.-Audit spol,s.r.oZmluva o poskytovaní audítorskych služiebAudit individuálnej a konsolidovanej účtovnej uzávierky1 440,00 €4.10.201731.12.2017
22/2017regionPRESS,Študentská2, 91701 TrnavaZmluva o inzerciiPonuka na vykonanie auditu96,00 €13.9.201730.9.2017
21/2017LUCRAS company,s.r.oZmluva o vzájomnej spolupráci v oblasti stravovania dôchodcovÚprava práv a povinností pri zabezpečení streavovania pre dôchodcov0,00 €21.8.2017nestanovený
20/2017Fénnix, s.r.o,1.mája 393/58,920 41 LeopoldovZmluva o manažmente projektuŽiadosť o finančný príspevok na financovanie projektu0,00 €19.7.2017nestanovený
19/2017Ing.Ladislav BosákMandátna zmluva(o obstarávaní náležitostí investora)Stavebný dozor pri rekonštrukcii ÚK v ZŠ a telocvični Pastuchov0,00 €18.8.2017nestanovený
18/2017Združenie obcí pod InovcomZmluva o združení finančných prostriedkov a o spolupráci pri príprave a implementácii projektu Zhodnocovanie bioodpadu v InovciDodávka kompostérov a zhodnocovanie bioodpadu2 075,06 €26.7.2017nestanovený
17/2017Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v.Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Pastuchov1 500,00 €8.7.201731.12.2017
16/2017Róbert Kišš Pastuchov39Zmluva o dielovykonanie výškových prác,čistenie dažďových žľabov na KD50,00 €8.7.201711.7.2017
15/2017Kadlec Vlastimil-KADLO,Bojničky 333Zmluva o nájme nebytových priestorovPrenájom nehnuteľnosti na účely prevádzkovania predajne potravín 309,40 € (jednotková)1.6.201731.5.2020
14/2017Fidelity Trades.r.oZmluva o zbere a zhodnotení odpaduzber jedlých tukov a olejov0,00 €3.5.2017nestanovený
13/2017Komunálna poisťovňa, a.s.Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi počas vykonávniea menších obecných služieb pre obec touto poistnou zmluvou uzatviera poistník úrazové poistnenie v prospech poberateľov dávky v hmotnej núdzi, ako osôb pre výkon menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec16,25 €1.1.201731.12.2017
12/2017Komunálna poisťovňa, a.s.Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny krajtouto poistnou zmluvou uzaviera poistník úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie, nahlásených na príslušný úrad práce, soc.vecí a rodiny ako osoby pre výkon menších obecných služieb pre obec6,50 €1.1.201731.10.2017
11/2017Veronika ŠiškováZmluva o nájme nebytových priestorovPrenájom nehnuteľnosti na účely prevádzkovania baru 161,00 € (jednotková)1.4.201731.3.2020
10/2017regionPRESS, s.r.o.Zmluva o inzerciipredmetom tejto zmluvy o inzercii je záväzok vydavateľa poskytnúť objednávateľovi reklamný priestor vo svojom periodiku podľa jeho požiadaviek96,00 €29.3.2017nestanovený
9/2017METAL SERVIS Recykling s.r.oZmluva o dielo 3Zhromažďovanie, preprava a likvidácia elektroodpadu0,00 €22.3.2017nestanovený
8/2017Mgr.Juraj Filo Cintorínska 1449/21 , 951 15 MojmírovceZmluva o dielo 2Vykonanie prác , súvisiacich s vypracovaním odborného posudku zameraného na výskyt chránených druhov živočíchov na objekte 150,00 €6.3.201731.3.2017
7/2017Norbert Ščasný - ENESZmluva o dieloOprava strechy na budove obchodu7 468,92 €7.3.201730.6.2017
6/2017Telovýchovná jednotaZ M L U V A o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce PastuchovPredmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, nevyhnutných na zabezpečenie efektívneho poskytnutia, použitia a kontroly dohodnutého účelu a podmienok použitia finančných prostriedkov /dotácie/ z rozpočtu Obce Pastuchov, schválených podľa príslušného VZN Obce Pastuchov.3 900,00 €3.3.201731.12.2017
5/2017RÚVZ so sídlom v TrnaveDohoda o zabezpečení odborných služiebOdber vzoriek pitnej vody0,00 €1.3.201731.12.2017
4/2017regionPRESS, s.r.o.Zmluva o inzerciipredmetom tejto zmluvy o inzercii je záväzok vydavateľa poskytnúť objednávateľovi reklamný priestor vo svojom periodiku podľa jeho požiadaviek 161,28 €22.2.2017nestanovený
3/2017EKOTEC s.r.oZmluva o kontrolnej činnostiPovinná každoročná kontrola detských ihrísk škôl,škôlok. 276,00 € (jednotková)21.2.201716.2.2020
Položky 1-50 z 97


Úvodná stránka