Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úradné oznamy archív

Elekt.úradná tabuľa

OZNAM O DORUČENÍ PÍSOMNOSTI

Obecný úrad v Pastuchove oznamuje adresátovi
Mário Zelenay
doručenie písomnosti
Adresát si môže v lehote do 08. 03. 2018 vyzdvihnúť oznámenie o uložení zásielky v podateľni Obecné ...viac...

Zverejnené 19.2.2018


 

Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy

V priloženom súbore sa nachádzajú Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy.
viac...

Zverejnené 20.2.2018


 

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2018/2019

Miesto: elokované pracovisko Materská škola, Pastuchov 234
Termín: 3. - 4. máj 2018 v čase od 10,00 hod. do 16,00 hod.
Rodičia, ktorí majú záujem o prijatie dieťaťa do materskej školy, by si ...viac...

Zverejnené 20.2.2018


 

Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2018

Zverejnené 12.2.2018


 

Upozornenie na splnenie oznamovacej povinnosti

Obec Pastuchov UPOZORŇUJE občanov na splnenie si oznamovacej povinnosti nasledovne :
Daňovníci dane z nehnuteľností:
Najneskôr do 31.1. nasledujúceho roka podať daňové priznanie za daň z ...viac...

Zverejnené 22.1.2018


 

Finančný rozpočet obce na roky 2018-2020

V prílohe je priložený finančný rozpočet obce a ZŠ s MŠ Pastuchov na roky 2018-2020 v položkovej aj skrátenej forme.
viac...

Zverejnené 29.11.2017
Aktualizované: 21.12.2017


 

Výsledky volieb do TT SK za Obec Pastuchov

Z á p i s n i c a okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov T r n a v s k é h o samosprávneho kraja konaných 4 . 1 1 . 2 0 1 7
Volebný ...viac...

Zverejnené 5.11.2017
Aktualizované: 13.11.2017


 
Súbor na stiahnutie Zápisnica.pdf Zápisnica.pdf (1 MB)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.
viac...

Zverejnené 8.7.2017


 

Záverečný účet obce Pastuchov za rok 2016

V priloženom súbore je Záverečný účet obce Pastuchov za rok 2016.
Schválený 26.6.2017 OcZ Pastuchov uznesením č. 44/2017.
viac...

Zverejnené 6.6.2017
Aktualizované: 31.7.2017


 

Územný plán mesta Hlohovec- koncept

Zverejnené 3.4.2017
Aktualizované: 21.6.2017


 
Súbor na stiahnutie scan0202.pdf scan0202.pdf (461.9 kB)

Miestne dane a poplatky

Obecný úrad Pastuchov oznamuje svojim občanom, že sú vystavené výmery na miestne dane a poplatky na rok 2017 v súlade s VZN obce č. 1/2017. Tieto si môžete prevziať osobne na obecnom úrade počas praco ...viac...

Zverejnené 3.4.2017
Aktualizované: 21.6.2017


 

Uskladnenie drobného stavebného odpadu

Vážení občania,
ako isto všetci viete , skládku pri chate by sme  všetci mali využívať výhradne na uskladnenie drobného stavebného odpadu.
No pri poslednej kontrole som zistil nasledovné ...viac...

Zverejnené 30.3.2017
Aktualizované: 21.6.2017


 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

V priloženom súbore sa nachádza plán hospodárskeho a socálneho rozvoja.
 
PHSR je aj s povinnými prílohami (Prílohy č.4 a 5 sú najdôležitejšie, v nich sú uvedené, resp.podrobnejšie popís ...viac...

Zverejnené 1.2.2016
Aktualizované: 21.6.2017


 

novinky

Zmena úradných hodín na pošte

Vedúca pošty oznamuje občanom, že pošta bude dňa 21.2.2018 t.j. dnes- v stredu otvorená až od 15:00 do 17:00.
viac...

Zverejnené 21.2.2018


 

Odpočet elektromerov

Západoslovenská distribučná oznamuje, že v dňoch 20.2.2018-23.2.2018 sa bude vykonávať odpočet elektromerov povereným pracovníkom Západoslovenskej distribučnej.
viac...

Zverejnené 20.2.2018


 

Chrípkové prázdniny

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Pastuchove oznamuje rodičom detí MŠ, že v dňoch od 21. 2. 2018 do 23. 2. 2018 sú z dôvodu vysokej chorobnosti Regionálnym úradom verejného  zdravotníc ...viac...

Zverejnené 20.2.2018


 

Zber papiera

Zber papiera pred Vaším domom!
dňa 23.2.2018 o 15:00hod.
Kontakt 0917 980 989
viac...

Zverejnené 13.2.2018


 
Súbor na stiahnutie Zberový papier.pdf Zberový papier.pdf (185 kB)

Vývoz odpadu

Harmonogram zvozu komunálneho a separovaného odpadu pre rok 2018.
Pozor zmena vo farebnom rozlíšení vriec!
viac...

Zverejnené 21.12.2017


 
Súbor na stiahnutie Smeti 2018.pdf Smeti 2018.pdf (552.2 kB)

Upozornenie!!

Upozornenie !!
Vážení občania !
 v termíne od 5.12.2017 do 31.12.2017 prebieha na rímskokatolíckom cintoríne orez stromov špecializovanou firmou.
Pretože nie je možné vopred určiť ...viac...

Zverejnené 7.12.2017


 

Občasník obce Pastuchov október 2017

Staršie čísla nájdete v sekcie Kultúra a šport- Občasník obce Pastuchov.
viac...

Zverejnené 27.10.2017


 

BOL U VÁS KOMINÁR

Bol u Vás kominár
Pre dohodnutie termínu, na kontrolu čistenia komína a revíziu komína.
Kontakt: 0940/ 867862
kominárstvo Piešťany
viac...

Zverejnené 18.10.2017


 

Informácia pre občanov- výmena jódových tabletiek v regiónoch EMO a EBO

Distribúcia bude zabezpečená cez Obecný úrad Pastuchov, kde si ich obyvatelia môžu prevziať každú stredu od 13:00 hod. do 17:00 hod.  a vo štvrtok po celý deň do 15.11.2017. Je potrebné priniesť so se ...viac...

Zverejnené 13.10.2017
Aktualizované: 18.10.2017


 

Výzva ZS distribučná, a.s., ako vlastník energetických zariadení na distribúciu elektrickej energie, v súlade s ustanovením § 11 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z.

Západoslovenská distribučná, a.s.
tím správy energetických zariadení Západ
vyzýva všetkých vlasníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na kt. sa nachádzajú el. vedenia v správe Záp ...viac...

Zverejnené 15.12.2016
Aktualizované: 21.6.2017


 
Súbor na stiahnutie scan0062.pdf scan0062.pdf (180.9 kB)

Uzávierka cesty a mostu z Orcín pod Hášoš

Obecný úrad oznamuje obyvateľom- motoristom, že z dôvodu havarijného stavu sa cesta a most z Orcín pod Hášoš až do odvolania uzatvára. Prechod cez cestu a most je len na vlastné riziko. Obecný úrad ne ...viac...

Zverejnené 12.10.2016
Aktualizované: 21.6.2017


 

dnes je: 21.2.2018

meniny má: Eleonóra

webygroup

Úvodná stránka