Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

ZastupiteľstvoVytlačiť
 

Starosta obce Pastuchov v súlade s ust.§ 13 odst. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na  Zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Pastuchove, ktoré sa uskutoční dňa:

 

16.10.2017 o 18.00. hod

v zasadačke obecného úradu

Program:

        1.    Zahájenie, privítanie prítomných, schválenie programu rokovania

        2.    Voľba overovateľov zápisnice

        3.    Kontrola plnenia uznesení

        4.   Rozpočtové opatrenia

        5.   Správa o ukončení školského roku 2016/2017 v ZŠ s MŠ v Pastuchove ,zhodnotenie     

               oblasti výchovy a vzdelávania , informácie o počtoch žiakov v školstvách a školských

               zariadeniach k 15.9.2017

        6.   Správa o dodržiavaní verejného poriadku, stave kriminality /komisia verejného poriadku/

        7.   Správa o činnosti a využívaní knižného fondu a činnosti miestnej knižnice /vedúca knižnice/

        8.   Hodnotenie činností združení občanov Pastuchova /OZ,,TJ,KD/

        9.  Predaj a prenájom pozemkov osobitným zreteľom

        10.  Zmeny –vodný zákon

        11. Zimná údržba

        12.   Interpelácie

        13.   Diskusia

        14. Záver


 
 

dnes je: 19.9.2018

meniny má: Konštantín

webygroup

Úvodná stránka