Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v PastuchoveVytlačiť
 

Starosta obce Pastuchov v súlade s ust.§ 13 odst. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov Vás pozýva na  Mimoriadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Pastuchove, ktoré sa uskutoční dňa:

15.8.2017 o 18.00. hod. v zasadačke obecného úradu

Program:

Zahájenie, privítanie prítomných, schválenie programu rokovania

Zmena plánu práce na rok 2017

Voľba overovateľov zápisnice

Kontrola plnenia uznesení

Schválenie VZN

Správa o uskutočnených kultúrnych podujatiach v obci za I .polrok 2017 a činnosti OcÚ Pastuchov za I. polrok 2017

Hodnotenie činnosti hasičov

Vyhodnotenie stavu smetísk obce a odvozu odpadu z obce za I. polrok 2017

Pohľadávky fi. STAVEKO voči obci Pastuchov

Verejné osvetlenie

Interpelácie

Diskusia

Záver


 
 

dnes je: 22.7.2018

meniny má: Magdaléna

webygroup

Úvodná stránka