Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Oznamy

Úradná tabuľa

Zatvorenie obecného úradu z technických príčinVytlačiť
 

Obecný úrad oznamuje, že bude dňa 23.9.2015 do 15:00 z technických príčin zatvorený.


 
 

Hodová zábavaVytlačiť
 


 
 

Mimoriadne OcZVytlačiť
 

Starosta obce Pastuchov v súlade s ust.§ 13 odst. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov  Vás pozýva  na  Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pastuchove, ktoré sa uskutoční dňa:

16.11.2015o 18.00. hod.
v zasadačke obecného úradu


 
 

Výberové konanie na audit obce za rok 2014Vytlačiť
 

Obec Pastuchov- Obecný úrad Pastuchov, Pastuchov 247, 920 63 Pastuchov

 

IČO: 00312851                      DIČ: 2021268139     Bankové  spojenie: 14027212/0200  

č. tel.:  033/7449572               Fax: 033/7449572      e-mail: pastuchovou@mail.t-com.sk

 

Obecný úrad Pastuchov na zákade ustanovenia §5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje:

 

VÝBEROVÉ KONANIE

Na vykonanie auditu obce-

1)audit individuálnej účtovnej uzávierky za rok 2014

2)audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014

3)audit konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2014

 

 

Zoznam požadovaných dokladov:

Osvedčenie o licencii audítora, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

Toto zaslať do 02.12.2015 /vrátane/ na hore uvedenú adresu (Poprípade zastať e-mailom)

S označením: VÝBEROVÉ KONANIE- NEOTVÁRAŤ

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 04.12.2015 o 10:00 na Obecnom úrade Pastuchov, č.247, so všetkými uchádzačmi o pracovnú pozíciu. Uchádzač, ktorý sa nedostaví, nebude vyhodnotený. Nástup DOHODOU.

 

                                                                                              PhDr. Štefan Huszár, PhD.

                                                                                                          starosta obce


 
 

Oznámenie o vyhlásení voliebVytlačiť
 


 
 

Výberové konanie HKOVytlačiť
 

 Obec Pastuchov- Obecný úrad Pastuchov, Pastuchov 247, 920 63 Pastuchov

IČO: 00312851                      DIČ: 2021268139     Bankové  spojenie: 14027212/0200  

č. tel.:  033/7449572               Fax: 033/7449572      e-mail: pastuchovou@mail.t-com.sk

 

 

Vyhlasuje v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. § 18 výberové konanie na
miesto:

 

 

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

 

 

Pracovný úväzok: dĺžka úväzku 6 rokov / 6 hodín týždenne
Kvalifikačné požiadavky: min. úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického charakteru + prax v ekonomickej oblasti min. 5 rokov
Požadované doklady:
prihláška do výberového konania, štruktúrovaný životopis, doklad o vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, súhlas so zverejnením osobných údajov pre účely výberového
konania.

Termín odovzdania písomnej prihlášky a ostatných dokladov je do 16.12.2015 do 14.30 hodiny na sekretariáte OcÚ alebo emailom. Obálku označiť heslom „HKO – voľba – neotvárať“.

 

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 18.12.2015 o 10:00 na Obecnom úrade Pastuchov, č.247, so všetkými uchádzačmi o pracovnú pozíciu. Uchádzač, ktorý sa nedostaví, nebude vyhodnotený. Nástup DOHODOU.

 

                                                                                              PhDr. Štefan Huszár, PhD.

                                                                                                          starosta obce


 
 

Darovanie krviVytlačiť
 

Martin Bulla v spolupráci s Národnou transfúznou službou Nitra organizujú dobrovoľné darovanie krvi v Lukáčovciach.

Darovanie krvi sa uskutoční  v pondelok 14. decembra 2015 v Kultúrnom dome v Lukáčovciach. Mobilná transfúzna jednotka bude uskutočňovať odbery medzi 8. a 11. hodinou.
Potrebné je priniesť si so sebou občiansky preukaz, kartičku poistenca a preukaz darcu krvi. 
V tento deň bude MOŽNOSŤ REGISTRÁCIE do celoeurópskej databázy darcov kostnej drene. 
Po odbere dostanete priepustku pre zamestnávateľa platnú celý deň, stravný lístok a sladkosť.
Samozrejme bude pripravené malé občerstvenie - predvianočná kapustnica, káva, vínko.
Príďte a pomôžte Vašou krvou tým, čo ju potrebujú. Ďakujeme!

 


 
 

Veselé Vianoce a šťastný nový rokVytlačiť
 

Nech čaro Vianoc spríjemní chvíle pohody

V kruhu Vašej rodiny.

Nech nastávajúci rok prinesie Vám

Veľa zdravia, šťastia a splnenia

Aj tých najtajnejších želaní

Vám praje

 

 

PhDr. Štefan Huszár, PhD.

Starosta obce Pastuchov


 
 

Platba za voduVytlačiť
 

OcÚ Pastuchov oznamuje svojim občanom, že môžu platiť za spotrebu vody 2/2015 v pokladni OcÚ. Tí, ktorí chcú svoje platby vykonať prostredníctvom IB, kontaktujte pracovníčku správy daní a poplatkov o Vašej spotrebe.

Ďakujeme


 
 

Pozvánka na OcZVytlačiť
 

OBEC PASTUCHOV, PASTUCHOV 247, 920 63 PASTUCHOV

                                    P  O  Z V Á  N  K A

 

Zástupca starostu obce Pastuchov v súlade s ust.§ 13 odst. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov  Vás pozýva  na  Zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Pastuchove, ktoré sa uskutoční dňa :

 

                                  7.3.2016 o 18.00. hod.

                                  ______________________ 

v zasadačke obecného úradu

Program:

 

1.   Zahájenie

2.   Voľba overovateľov Zápisnice

3.   Kontrola plnenia uznesení

4.   Nájomné zmluvy s obcou- prehodnotenie stavu za rok 2015

5.   Správa (informácia z komisií),predsedovia komisií, náplň práce, program zasadnutí na rok 2016

6.   Žiadosti od občanov

7.   Interpelácie     

8.  Diskusia

9.  Záver

 

 


 
 

Prenosné volebné schránkyVytlačiť
 

OBEC PASTUCHOV, PASTUCHOV 247, 920 63 PASTUCHOV

Obecný úrad Pastuchov žiada občanov- voličov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť dňa 5.3.2016 do volebnej miestnosti a majú záujem o voľbu do prenosnej schránky, aby sa nahlásili do kancelárie obecného úradu počas úradných hodín do 4.3.2016 vrátane. Osobne, telefonicky, mailom alebo prostredníctvom tretej osoby.

kontakt:

Telefón:  033 7449 572
Mobil:  0903 250 891

mail:

pastuchovou@zoznam.sk

pastuchovou@mail.t-com.sk

elen.vallovics@pastuchov.sk

starosta@pastuchov.sk


 
 

Farské oznamyVytlačiť
 

oznamy na tento týždeň a poriadok bohoslužieb


 
 

dnes je: 22.6.2018

meniny má: Paulína

webygroup

Úvodná stránka